POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejsza polityka prywatności Hurtownia JixStar ma charakter informacyjny, i oznacza to, że  jest ona wyłącznie źródłem informacji a nie źródłem obowiązków dla Usługobiorców (Klientów Hurtownia  Internetowego).Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: EMBLEMATIKWORLD Sp z o.o. w Warszawie 00-511), ul. Nowogrodzka 31, NIP: 7010517346, Regon: 362936959, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Usługobiorcy. Adres poczty elektronicznej: support@jixstar.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Hurtownia Internetowego.

Dane osobowe Klienta (Usługobiorcy) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Administrator - EMBLEMATIKWORLD Sp z o.o. w Warszawie 00-511), ul. Nowogrodzka 31, NIP: 7010517346, Regon: 362936959, KRS: 0000583166 Sąd Rejonowy dla Warszawie-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze księgi w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO: W Trakcie Rekestracja, która świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach UżytkownikaSerwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.jixstar.comUrządzenie - oznacza elektroniczne urząd zenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.DEFINICJE COOKIESCookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.BEZPIECZENSTWOPołączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Hurtownia i nie udostępniać ich osobom trzecim.Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Hurtowni. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.
CEL UZYWANIACelem ciasteczek jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają one również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych hurtownia, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jego wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika.   •        zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi   Użytkownik,


  •        zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,


- Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie  •        utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


  •        poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.


  •        optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.


- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych  •        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


  •         


  •        poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


  •         poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.


 Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.