Strona głównaO firmie

O firmieHURTOWNIA BALONÓW FOLIOWYCH I DEKORACJI URODZINOWYCHkontakt: hurtowniajix@gmail.com

Uwaga- prowadzimy sprzedaż wyłącznie internetową.

Jeśli chcą Państwo dokonać przelewu za swoje zakupy prosimy o informację na powyższy adres e-mail.

Czas wysyłki 1-2 dni robocze.


AMIGO POLSKA Sp.z.o.o.
ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 
02-013 Warszawa 
NIP: PL7010549636
BANK ZACHODNI WBK
PL-22 1090 1694 0000 0001 3245 5012 (PLN)


JIXSTAR***** to firma sprzedaży hurtowej artykułów urodzinowych i balonów foliowych. Dostępne w naszej ofercie rozwiązania, pozwalają stworzyć fenomenalny wystrój zarówno na roczek, 18-nastkę, jak i 50-tkę w rodzinnym gronie.

Dla wygody naszych Klientów odpowiednio pogrupowaliśmy asortyment, co pozwala błyskawicznie znaleźć poszukiwany produkt. Dzięki temu szybko dostać się można do bogatej oferty dekoracji drewnianych, pater urodzinowych, elementów pasmanteryjnych, czy produktów zapachowych. Z uwagi na bardzo rozbudowany asortyment balonów funkcjonujemy poniekąd jako hurtownia balonów na hel, foliowych, w kształcie wielkich cyfr, postaci, itp. Nasza kolekcja gwarantuje dobór idealnych dekoracji pod kątem charakteru imprezy, a także przewodniego motywu bądź kolorystyki. Mamy bardzo zróżnicowane wzornictwo – wystarczy zagłębić się w ofertę dowolnej kategorii.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę produktów oraz ich różnorodność zachęcamy do przeglądania określonych kategorii bądź skorzystania z wyszukiwarki na stronie głównej. Osoby poszukujące trendów oraz inspiracji do zaaranżowania pleneru lub sali na wydarzenie mogą przejrzeć zakładkę z nowościami w JIX. Umieszczamy w niej dekoracje, których jeszcze u nas nie było, a wpisują się w trendy imprezowych aranżacji.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów biznesowych, w szczególności organizatorów różnego rodzaju imprez. Jednak umożliwiamy też zakup balonów foliowych hurtem przez firmy planujące przygotowanie eventu z okazji okrągłego jubileuszu, czy placówki szkolne organizujące studniówki. Istnieje możliwość negocjowania ostatecznej kwoty, przy złożeniu dużych zamówień. Wychodzimy naprzeciw naszym Klientom oferując rabaty. 

Dostęp do pełnej oferty, szybkość złożenia zamówienia i wygodna płatność z pewnością przypadną do gustu wszystkim, którzy cenią czas i poszukują okazyjnych ofert. Z naszymi produktami Państwa sklepy zyskają na konkurencyjności. 

Regulamin JIX

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jixstar.com

PRACUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
9.00-17.00

Zasady ogólne

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Hurtowni Internetowej.
3. Hurtownia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jixstar.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem jixstar.com
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w hurtowni Internetowej przez Klienta jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w hurtowni internetowej: jixstar.com
7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni.
8. Hurtownia internetowa jixstar.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
9. Wszystkie Towary oferowane w hurtowni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
10. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień

1. STRONA przeznaczona jest do zawierania transakcji hurtowych z przedsiębiorcami. 
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

1. Ceny -Produktów oferowanych wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto, to w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez jixstar.com na stronach internetowych Hurtowni.
3. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie. 
4. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem jixstar.com . Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
5. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez jixstar.com. Rabaty nie sumują się.
6. Jixpolska.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Jixstar.com zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.
7. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez jixstar.com za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Jixstar.com nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.
8. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w jixstar.com
9. Jixstar.com nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania jixstar.com do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany podczas rejestracji w hurtowni internetowej.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty: przelewem na numer konta bankowego  lub przy odbiorze towaru.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Jixstar.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić jixstar.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Nadrzeczna 3A, 05-552 Wolka Kosowska, mailowo pod adres hurtowniajix@gmai.com  przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.
5. Jixstar.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Informacje dotyczące ochrony znaków towarów CH

Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Jixstar.com nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

Postanowienia końcowe

1. Klienci współpracujący z Hurtownią internetową zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Hurtowni internetowej nie będą możliwe.
3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
6. Jixstar.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych Klientom składającym zamówienia poniżej minimum logistycznego, nieregularnie lub płacącym faktury z opóźnieniem.
7. Jixstar.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów oraz przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych.
8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od jixstar.com z informacjami o zmianach w systemie, informacjami handlowymi oraz marketingowymi. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji informacji handlowych oraz marketingowych.
9. Użytkownik akceptuje przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
10. Rejestracja w hurtowni oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy jixstar.com to hurtownia internetowa, która oferuje balony foliowe w różnych kolorach i kształtach, oraz balony lateksowe wykonane z nowoczesnego lateksu. W ofercie posiadamy również ręcznie robione dekoracje świąteczne a dla miłośników rodzinnych imprez polecamy konfetti do balonów. Oprócz sprzedaży detalicznej, prowadzimy dla naszych klientów hurt balonów foliowych, przy większych zakupach dajemy możliwość negocjacji ceny, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapraszamy do zakupów.
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję